Bir girişimcinin kazanç sağlamak amacıyla emek ve sermayeyi bir organizasyon içinde bir araya getirmesiyle işletme meydana gelir. Bu genel tanım Ticaret Hukuku'nun ticari işletme tanımından farklıdır. Çünkü ekonomik anlamdaki her işletme aynı zamanda bir ticari işletme olmayabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 11. maddesinin 1. fıkrasında Ticaret Hukukunda yer alan işletme tanımı şu şekilde yapılır: " Ticari işletme esnaf işletmesi için öngörülen sınırları aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü bağımsız işletmelerdir. "


Ticaret Hukuku iki taraf arasında doğan ticari anlaşmazlıkların kanunlara uygun olarak çözülmesi için gereklidir. İşletme sahipleri ve alıcılar için büyük önem taşıyan, tacirlerin haklarını koruma altına alan bu kanunlarla işletme sahipleri ve alıcılar kişilerin kanun karşısında ne gibi haklara sahip olduğunu da daha detaylı bir şekilde öğrenebilmektedir. İki işletme arasında doğan sözleşme sorunları, mal alım satımlarında gerçekleşen sorunlar, haksız rekabet, şirket yönetimi ve kredi sözleşmelerinin hazırlanması konularında da ofisimiz aktif olarak rol almaktadır. Bunların yanı sıra şirket aleyhine açılan davaları takip etmek ve gerektiğinde şirket adına dava açmak da verilen hizmetler arasındadır.


Ülkelerle değişen ticari koşullara göre ticaret hukukunda da belirli değişiklikler olabilmektedir. Bu yüzden ticari hukuk avukatının güncel gelişmeleri dikkatle takip etmesi gerekir. Yapılabilecek ufak bir hata, büyük zararların oluşmasına ya da ticari ilişkilerin kötü etkilenmesine neden olabilir. Bu nedenle hem teknik hem de hukuki bilgiye sahip olan ticaret ve şirket avukatına mutlak suretle danışılmalı ve onun deneyimlerinden faydalanılmalıdır.

Hukuk ve danışmanlık ofisimiz; yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluşu, sermaye artırımları ve indirimleri, her türlü şirketler hukuku alanında danışmanlık, haksız rekabet hukuku, irtibat bürolarının kurulması, hisse senetleri ve tahvilleriyle ilgili hukuksal işlemler, şirketler hukukundaki, şirket durum tespit raporları, ülke içinde veya uluslararası ticari sözleşmelerden doğan davaların yetkili mahkemelerde çözümü, şirketlerin alım ve satımı, hisse senedi devir işlemleri, şirket devir v e şirketlerin birleşme işlemleri, iki veya daha fazla şirketin ortaklık sözleşmeleri, kıymetli evrak hukuku, risk sermayesi, sermaye piyasası, kredi sözleşmesi, leasing sözleşmeleri, gümrük ve gümrükle ilgili olabilecek davalar, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi davaları, Türk parasının kıymetini koruma hakkında kanundan doğan davalar, uluslararası tahkim yollarına başvuru ve sorunların tahkim yolu ile çözülmesi vb. alanlarda hizmet vermektedir.