Miras, muristen kalan tüm hak, mal, para alacak ve borçlarını kapsar. Miras paylaşımı aile içi ve akrabalar arasında en çok probleme yol açan konulardan biridir. Miras Davaları genellikle mirastan mal kaçırma, vasiyetnamenin reddi ve iptali, borçuluya kalan taşınmaz malların alacaklı tarafından ortaklığının giderilmesi gibi çeşitli konularda olabilir. Mirasbırakan kişi bazen mal varlığını bazı kişilere bırakmamak için çeşitli yollara başvurabilmektedir. Mirasçıların hakları olan mirası almak için açtıkları bu davalara Miras Davaları denir.

Türk Medeni Kanunu'na göre vefat eden kişinin yasal mirasçıları çocukları, torunları, anne ve babası, büyük anne ve büyük babası, evlilik dışı hısımları, sağ kalan eşi, evlatlık ve nihayetinde miras bırakmaksızın ölmesi halinde devlettir. Bir kişi ölmeden önce taşınmaz mallarını, parasını veya değerli eşyalarını vasiyetname hazırlayarak istediği kişi veya kişilere bırakabilir. Vasiyetname bulunmadığı sürece murisin malları yasal mirasçılarına verilecektir.

Ofisimiz mirasçıların mal paylaşımı sırasında itilaf ve uyuşmazlığa dönüşen durumlar için dava sürecinin takibi ve sonuçlandırılması için destek vermektedir. Müvekkillerimizin haklarını gözeterek adil ve yasal standartlara uygun şekilde miras davalarının sonuçlanmasını sağlıyoruz. Hızlı ve sonuç odaklı yaklaşımla miras hukuku kapsamında haklarınızı kısa sürede elde etmenizi sağlıyor, dava sürecini profesyonel bakış açısıyla yönetiyoruz. Miras hukukuna uygun tereke ve mirasçı işlemleri hakkında bilgi almak, yasal mirasçılarınızı belirlemek ve haklarınızı korumak için bulunduğunuz şehirde alanında uzman avukatlarla da iletişime geçebilirsiniz.