İdare ve Vergi Hukuku vergilerin niteliklerini, gerçekleştirilmelerini, alınma yöntemlerini, vergi yükümlüleriyle maliyenin ilişkilerini, bunların hak ve görevlerini vb. konu alan hukuk dalıdır. Anayasamızın 73. maddesine göre; “Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.” Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.

 

Vergiyle ilgili herhangi bir sorun olduğunda konuyla ilgili 30 gün içerisinde dava açmanız gerekir. 30 gün dolmadan önce bir avukat danışmanlığı ile birlikte başvuru ve itirazların Vergi Hukukuna uygun olarak yapılması gerekir. Uzlaşma yoluyla çözüm öncelikle denenecek yöntemdir. Uzlaşma olmadığı takdirde vergi mahkemelerine dava açılması ve usulsüzlük cezalarına ilişkin uyuşmazlıkların giderilmesi başta olmak üzere tüm İdare ve Vergi Hukuku konularında danışmanlık  hizmeti verilmektedir.

 

İdare hukuku, idarenin işleyişine uygulanan kamu hukuku kurallarının bütünü olan, bu anlamda özel hukuk kurallarından farklı, özel hukuk kurallarını aşan birtakım kurallardan oluşan hukuk dalıdır. Kısacası idare hukuku bireyin kamuya karşı hakkını araması, kendini savunması hakkını tanıyan kanunlardır. İdari davalarda yürütmenin durdurulmasının istenmesi gerekebilir, bu önemli bir konudur. Yürütmenin durdurulmasına karar verilmediği takdirde geri dönülmez  büyük kayıplar yaşanabilir. Yürütmenin durdurulması kararı önemlidir ve sizin büyük zararlar almanızı engeller.

 

Hukuk ve danışmanlık ofisimiz; Tüm vergi türlerine ilişkin ihtilaflar (Gelir, katma değer, kurumlar, motorlu taşıtlar, emlak vb.) , beyana dayanan tarh, re’sen, ikmalen veya idare tarafından yapılan tarh işlemleri, eksik gelir beyanı, yanlış gelir beyanı, hatalı indirimlerden dolayı doğan davalar, engellilik indirimi, şahıs sigorta primleri, asgari geçim indiriminin vergi matrahından indirim işleminin yapılması, şirketinizin ar-ge indirimi işlemleri, devlet teşvik şartları konusunda yapılan ihlaller, ar-ge işleminin başarısızlıkla sonuçlanması, yabancılara vergi kimlik numarası çıkarılması, kurumlar ve çalışanların vergi kesintileri, mükelleflerin vergi amortisman indirimlerinin sağlanması, kurumlar vergisi muafiyeti ve istisnaları, idari yolların  tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi, vergi davalarının takibi ve uyuşmazlıkların çözümü, gümrük  mevzuatından ve diğer idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü, öğrenci davaları, memur davaları, karayolları trafik davaları, idari sözleşmelerden doğan davalar, kamulaştırma ile ilgili davalar, ihalelerle ilgili davalar, imar hukukuna ilişkin ihtilaflar, çözüm yolları & imar davaları alanlarında hizmet vermektedir.