Sözleşmeler Hukuku ticaretin artması ve uluslararası ticaretin her geçen gün yaygınlaşmasıyla önemi daha fazla artan bir konu haline gelmiştir. Geçmişte sözü senet kabul eden ve yazılı sözleşmelere gerek duymayan vatandaşlar günümüzde çıkan sorunların artması ve güvenin azalması ile birlikte yazılı sözleşmeler yapmaya başlamıştır. Yazılı sözleşmeler hem satış yapan firmayı hem de ürün veya hizmet satın alan tarafı korumak üzere hazırlanmaktadır.

 

Günümüzde ticaretin karmaşık yapısı ve insanların güvenini sarsılması sonucunda sözleşme metinlerinin alanında  uzman avukatların danışmanlığı  ile hazırlanması gerekmektedir.

Sözleşme iki kişi veya kurum arasında karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamasında bulunmaları ile meydana gelen hukuki işlemlerdir.

 

Sözleşme Hukuku avukatı tarafından öncelikle sözleşmenin kurulması gerekir. Sözleşmenin kurulumu aşağıdaki adımları içerir:

 

Öncelikle sözleşmenin oluşturulabilmesi için iki tarafın esaslı noktaları belirterek bu noktalar üzerinde anlaşmaya varmaları gerekir. Esaslı noktalar üzerinde uyuşma sağlanamazsa sözleşme kurulamaz.

 

Sözleşmenin kuruluşu aşamasında birçok dikkat edilmesi gereken önemli nokta vardır. Sözleşmede belirtilmeyen hususlar, eksiklikler süreç içinde büyük sorunlarla karşılaşmanıza, maddi kayıplar yaşamanıza neden olabilir.

 

Hukuk ve danışmanlık ofisimiz; Şirket ana sözleşmeleri hazırlama, mülkler için kira ve alt kira sözleşmeleri, inşaat firmaları için gerekli olan yüklenici sözleşmeleri, franchising sözleşmeleri, alım-satım, iş, eser, kefalet, acente, distribütörlük, abonelik sözleşmeleri, danışmanlık sözleşmeleri, devre mülk sözleşmeleri, garanti sözleşmeleri, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri, hissedarlık sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri, ipotek, kredi, miras taksim sözleşmeleri, ortaklık, sigorta, tahkim, vekalet, yetki sözleşmeleri, mimarlık, telif hakkı, finansal kiralama, lisans, uluslararası dağıtım, istisna, sponsorluk, paket tur, hastaneye kabul, şirket kuruluş, vakıf ve dernek kurulum, ticari gizlilik ve ticari sırları koruma, e- ticaret satış, marka ve patent süreli kullanım, anlaşmalı boşanma,  evlilik öncesi mal rejimi belirleme ve evlilik sözleşmeleri, ana sözleşme değişiklikleri yapma, iş sözleşmeleri hazırlama, barter sözleşmeleri hazırlama, reklam sözleşmeleri hazırlama, alım-satım sözleşmeleri hazırlama, inşaat sözleşmeleri hazırlama, kira sözleşmeleri yapma değişiklik önerme ve daha pek çok alanda gerek duyulabilecek sözleşmelerin hazırlanması, taraflarca hazırlanmış olan sözleşmelerin incelenmesi ve gerekli noktaların düzeltilmesi, sözleşmelerde yer alan ve müvekkillerimiz aleyhine haksız bir sonuç doğurabilecek hususların/konuların tespiti, ticari sözleşmelerin hazırlanması konularında kurumsal ve bireysel danışmanlık hizmeti sunmaktadır.