İşveren işçi arasındaki ilişkileri, işçi maaşlarını, işçi sendikalarını kapsayan bu alandaki konuları araştıran hukuk dalına İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku denir. 


İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kuralları ile düzenlenen bir iş ilişkisinin iş sözleşmesine dayalı olması gerekmektedir. İş sözleşmesinin işçi ve işveren olarak iki tarafı bulunmakta ve taraflar iş sözleşmesiyle bir takım borçları üstlenmektedirler. Ülkemizdeki iş hukuku alanındaki temel kanun olan 4857 sayılı İş Kanunu (İK), kapsamına aldığı kişiler bakımından birçok koruyucu düzenleme getirmektedir. Kısacası işçi ve işveren arasındaki tüm sözleşme ve ilişkileri düzenleyen kanunların bütünüdür.

İş Hukuku aksi sadece işçinin lehine kararlaştırılabilen emredici kurallar içerir. İşçiye asgari ücretin altında ücret verilemez veya yasalarca belirlenen yıllık izni hakkı ihlal edilemez. Bir anlaşmazlık durumunda mahkemece bir hükümle ilgili tereddüt yaşarsa işçi lehine yorum getirilir. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında işçinin kişiliğine öncelik verilir ve buna bağlı olarak hizmet sözleşmesi işveren ile işçi arasındaki karşılıklı edimlerin sorumluluklarına dayalı ilişkinin çerçevesini çizer.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku içerisinde yapılan değişiklikler ve gelişmeler sonucunda çalışanların işe alımı, çalışma şartları ve iş sözleşmelerinin sona erdirilmesiyle ilgili hususlar profesyonel hukuki destek almayı zorunlu kılmaktadır.

Hukuk ve danışmanlık ofisimiz;  işe iade, kıdem tazminatı, ihbar gibi konularda dava açılması ve davanın takibi, işverenin çalışanına mobbing ve kötü niyet tazminatı davalarının açılması ve davanın takibi, işçinin fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlerin kullandırılması ve hesaplanması, işyeri güvenliği konusunda danışmanlık yapılması, hem işverenin hem de çalışanların haklarının korunması konularında danışmanlık hizmeti verilmesi, güncel mevzuat ile uyumlu sözleşme yapılarının oluşturulması, çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davaların takibi, çalışan ve üçüncü kişiler yönünden işverenin kusursuz sorumlulukları, performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ve benzer haklı sebeplerle iş sözleşmesinin feshi halleri gibi alanlarda hukuki destek vermektedir.