Günümüzde internetin de kullanılmasının yaygınlaşmasıyla basın ve medya, hayatımızda daha fazla yer almaya başlamıştır. Bununla birlikte kişilik haklarımıza zarar verebilecek haberlerin basın vasıtasıyla gerçekleşmesi basın ve medya hukukunun gelişmesine ve uyuşmazlıkların artmasına neden olmuştur. Basın ve Medya Hukuku ile kişilerin hakları koruma altına alınmıştır.

 

Hukuk büromuzun basın ve medya hukuku anlamında yerli ve yabancı tüzel ve gerçek kişi müvekkillerimize sunduğu hizmetler: kaldırılmasını istenen içerik için içeriğin kaldırılması başvuruşu ve içerik kaldırma sürecinin yönetilmesi, basın kurumlarının yayınlaması için tekzip hazırlanması, başvurusu ve tekzip sürecinin yönetilmesi, RTÜK ile ilgili anlaşmazlıkların çözümü, radyo ve televizyon üst kurulu tarafından ceza verilmişse bu cezalara yapılan itirazlar, idari merciler ile olan hukuki süreçlerin yönetimi, medya kuruluşlarına açılabilecek maddi ve manevi tazminat davaları, medya yolu ile işlenen suçlar, firmaların yanıltıcı reklam ve ilanları ile işlenen suçlar, erişim engelleme kararları, basın ve  medya hukukuna göre medya kurumları için süreli veya süresiz kapatma kararları, kişisel belgelerin korunması, yayın sahibinin hakları, medya hakları, dizi ve film sözleşmeleri, internet medya sözleşmeleri, basın ve medya hukukuna göre televizyon medya sözleşmeleri, radyo medya sözleşmeleri, gazete medya sözleşmeleri, medya şirketleri sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, sponsorluk sözleşmeleri, reklam sözleşmeleri, oyunculuk sözleşmeleri, basın danışmanlığı, menajerlik sözleşmeleri, yapım sözleşmeleri, basın yayın sözleşmeleri, basın çalışan sözleşmeleridir.

 

Bunların dışında medya şirketi kurulumu, medya şirketi alım satım danışmanlığı, medya kuruluşlarının ilgili mevzuata uygunluğunun sağlanması, hakaret gibi onur kırıcı ifadelerin bulunduğu yayınlara karşı hukuk yollarının yürütülmesi, özel televizyon kuruluşları hakkında RTÜK ve diğer idari merciler nezdinde hukuki prosedürlerin  yürütülmesi, Basın ve Medya Hukuku ile ilgili tüm sözleşmelerin hazırlanması ve düzenlenmesi.

 

Basın ve Medya Hukuku hem kamu hem de özel hukukun içerisinde ele alınır. Kamu hukuku kapsamında alınması haber verme özgürlüğü ve basın, medya şirketlerinin idari yapısı gereğidir. Sözleşme ilişkilerine göre ise basın ve medya yoluyla işlenen hukuka aykırı eylemlerden doğan tazmin sorumluluğu ise niteliği gereği özel hukuk alanına girmektedir. 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun ile görsel ve işitsel tüm medyanın sorumluluk rejimi ve hukuki, mali yapısı düzenlenmiştir. Kanuna göre kısacası aşağıdaki kurallar belirlenmiştir:

 

Radyo ve televizyonların uymakla yükümlü oldukları yayın ilkeleri,

Radyo ve televizyon kuruluşlarının yapısı ve işleyişi,

Radyo televizyon kurumlarının kuruluş şartları ve yapıları,

Radyo televizyon kuruluşlarına yayın ve frekans bandı tahsisi,

Yayınların düzenlenmesi,

Reklam yayınlama kuralları,

Seçim dönemlerindeki yayınlara ilişkin özel kurallar,

Bu kurallara uymamanın yaptırımları düzenlenmiştir.