İnsanlar geçmişten günümüze fikirler üreterek gelmiştir. Bugün kullandığımız ürünlerin hepsi bir fikrin ya da sınai mülkiyetin sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu mülkiyetin koruma altına alınması ve üreten insanların teşvik edilmesi gerekir. Fikri ve sınai mülkiyet hakları hukuku, her türlü fikir mülkiyetini güvence altına almaktadır.

 

Son zamanlarda yabancı ve yerli birçok firma genişleyen ticari ağları sebebiyle, kendilerine ait ürünlerin ve hizmetlerin önemli yönlerini korumaları gerekmektedir. Teknolojinin de gelişmesiyle fikir ve ürünlerin taklidinin yapılması, çalınması ihtimali daha da artmıştır. Fikri mülkiyet Hakları sayesinde marka hakkı, patentin izinsiz kullanılması, kopya şartları, eserlerin izinsiz kullanılması ve pazarlanması gibi birçok konu engellenebilmektedir.

 

Ayrıca bir marka başvurusu yapılmadan önce markanın ulusal ve uluslararası alanda araştırılması ve ayırt edicilik unsurunun kontrol edilmesi gerekir. Ofisimiz marka hakkında müvekkiline danışmanlık hizmeti vererek marka için tescil başvurusunda bulunur, markayla ilgili izinsiz kullanım gibi koşulları tespit eder, bu markaların iptali için itiraz işlemlerini gerçekleştirir. Resmi marka bültenini takip ederek ilgili bilgileri müvekkile güncel olarak sunar.

 

Yeni olan veya mevcut bulunan ürünlerden veya fikirlerden bir adım önde olan, sanayiye uygulanabilecek buluşların, fikirlerin çalınmaması, izinsiz kullanılmaması için kullanılan yönteme patent denir. Patenti alınan bir ürünün koruma süresi 20 yıldır. Bu süre sonunda buluş herkesin kullanımına açık hale gelir. Tekniğin bilinen durumundan bir adım ileride olma özelliği olmayan buluşlar faydalı model olarak adlandırılır. Bunlar için koruma süresi ise 10 yıldır.

 

Hukuk ve Danışmanlık Ofisimiz; Marka patent ofisleri ile birlikte tekniğin bilinen durumunun araştırılması, tarifname ve istemlerin hazırlanması, patent tescil başvurularına dair prosedürlerin yürütülmesi, araştırma ve inceleme raporlarına karşı görüş hazırlanması, yurt dışı patent başvurularının yapılması, araştırma, başvuru, takip, itiraz, yenileme, lisans ve yurt dışı başvurular, endüstriyel tasarım başvuruları, telif haklarının denetlenmesi, mülkiyet hakları hukuku kapsamında gizlilik sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, mülkiyet hakları hukuku kapsamında lisans sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, marka ve patent haklarının korunması ve denetlenmesi, milletlerarası marka araştırması, tescili ve devri işlemleri, ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi, marka, patent, endüstriyel tasarım hakları ile ilgili doğan bir uyuşmazlıktan doğan davaların takibinin yapılması, fotoğraf, edebiyat, mimari eserler, bilgisayar yazılımları vb. farklı alanlar da dahil olmak üzere kapsamlı bir hizmet sunmaktadır.