Gümrük Hukuku

Gümrük malların, eşyaların ülkeye giriş ve çıkışlarının devlet tarafından denetlenmesidir. Bu denetleme ile hem yasadışı malların ülkeden çıkması ve ülkeye girmesi engellenmiş olur hem de vergi takibi yapılabilir. Gümrük, İthalat ve İhracat Hukuku malların ülkeye girerken veya çıkarken yani gümrükte yaşanılabilecek sorunların çözümünü sağlayan hukuk dalıdır. Dış ticaret Türkiye'de gümrük kanuna göre düzenlenmektedir. İhracat ve ithalat işlemleri Gümrük, İthalat ve İhracat Hukukuna göre düzenlenmektedir.İthalat ve ihracat yapan kimselerle gümrük konularında sıkıntı yaşanabilir. Gümrük, İthalat ve İhracat Hukuku ile yanlış bilgilendirmeler, eksik evrak, belge gibi durumlar hukuki zeminde çözülebilir.

 

Ofisimiz bu alanda; gümrük müsteşarlığı, dış ticaret müsteşarlığı, hazine müsteşarlığı ve diğer ilgili kuruluşlarca tesis edilen işlemlerin; gerekli mevzuatlara uygu olup olmadığının incelenmesi ve aykırılığının tespit edilmesi durumunda bu işlemlerin idari bir kararla düzeltilmesi veya kaldırılması veya idari dava konusu yapılması, herhangi bir eşyanın ithali sırasında gümrük idaresince hiç ödenmediğinde veya noksan ödendiği iddiasıyla istenen gümrük vergilerine ve fonlara karşı gümrük idaresine “düzeltme talebinde” bulunulması, itiraz yapılması, Gümrük, İthalat ve İhracat Hukuku, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre tahakkuk ettirilmiş vergi ve para cezalarına ilişkin idari itiraz işlemlerini ve davaları, vergi mahkemelerinde dava açılması ve mahkeme kararlarının danıştay nezdinde temyiz edilmesi işlemlerini gerçekleştirmektedir.

 

Aynı ülkede veya farklı ülkelerde bulunan ve ticari ilişkileri bulunan şirketler arasında çeşitli konularda sorunlar yaşanabilir. Teknolojinin sürekli gelişmesi ve kendi içinde gelişmelerin olması ile ticaret usulleri ve kuralları, mevzuat değişmiş ve değişmeler olmaya devam etmektedir. Değişim sürekli olduğu için Gümrük, İthalat ve İhracat Hukuku avukatlarının güncellemeleri ve değişimleri dikkatle takip etmesi gerekir. Ayrıca dış ticaret işlemleri  Gümrük, İthalat ve İhracat Hukuku usul ve yasalarına uygun şekilde yapılmalıdır. İster ulusal isterse uluslararası düzeyde olsun belirlenen yasal düzenlemelere ek olarak dış ticaretin temelinde gerçekleştirilen sözleşmeler yer almaktadır.