Alışverişin ve tüketimin arttığı günümüzde Tüketici Hakları Hukuku da buna paralel olarak önem kazanmaktadır. Tüketici kanunu ya da daha yaygın bilinen adı ile tüketici haklarının korunması kanunu; kamu yararı ön planda tutularak tüketicinin sağlığını, güvenini, ekonomik çıkarlarını korumayı hedefler.

 

Tüketici Hakları Hukuku oldukça yeni bir alan ve sürekli yenilendiği için güncel gelişmelerin düzenli olarak takip edilmesi gereken bir hukuk dalıdır. Tüketici hukuku davaları ayrıntılı inceleme, benzer davalarda verilen sonuçların dikkatli şekilde kontrolü, en sık karşılaşılan anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların takibi gibi özel çalışma gerektiren davalardır.

 

Tüketici Hakları Hukuku adından da belli olduğu üzere tüketicinin haklarını firmaya veya ürünün satıcısına karşı koruyan hukuk dalına verilen isimdir. Tüketici ise malları veya hizmetleri mesleki ve ticari faaliyetlerinde kullanmak üzere satın alan gerçek ve tüzel kişiler olarak tanımlanmaktadır.

 

Tüketici olarak nitelenmek için sadece bir malın değil bir hizmetin alınması da geçerlidir. Ulusal hukukumuz açısından hem gerçek kişiler hem de tüzel kişiler tüketici olarak nitelendirilebilmekte ve tüketicilere tanınan haklardan yararlanabilmektedir.

 

Günümüzde alışveriş; kredi kartlarının kullanıldığı, internetten alışverişin yaygınlaştığı çeşitli karmaşık yapılara sahip. Ayrıca sık sorun yaşayabileceğiniz teknolojik araçların satışının ve kullanımının da yaygınlaşmasıyla Tüketici Hakları Hukuku daha da önemli bir hale gelmiştir.

Mal veya hizmetlerin piyasaya sunuluş şekilleri ve özellikleri değiştikçe işletmelerin hangisinin piyasaya sunduğu malın veya hizmetin daha güvenli olduğuna karar vermek güçleşmiştir. Malı veya hizmeti satın alan tüketici satın alma kararlarını yeterli bilgiye ve donanıma sahip olmadan verir hale gelmiştir.

 

Mal veya hizmet satışı yapan bazı kötü niyetli firmalar tüketicinin bu bilgisizliğinden yararlanarak düşük kalitedeki bir malı daha pahalıya satma gibi eğilimler gösterebilmektedir. Bazen bilinçli veya bilinçsizce ayıplı bir malı sorunsuz gibi satmakta ve geri iade sürecinde sorun çıkarabilmektedir.

Son günlerde gelişen ve sürekli değişim gösteren Tüketici Hakları Hukuku, ürün ve hizmet standartlarına yönelik mevzuatlar çerçevesinde üretici ve perakende alanında faaliyet gösteren müvekkillerimize mevzuat ve uygulamaları konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.Tüketici Hakları Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

1.    Abonelik vb. sözleşme gerektiren durumlardan kaynaklanan davalar,

2.    Kusurlu, ayıplı mal nedeniyle kaynaklanın davalar,

3.    Kusurlu, ayıplı hizmetlerden kaynaklanan davalar,

4.    Devre-mülk, otel rezervasyonları vb. tatillerden kaynaklanan davalar,

5.    Garantisi olan mallardan kaynaklanan davalar,

6.    Haksız şartlardan kaynaklanan davalar,

7.    Uzaktan veya online satışlardan kaynaklanan davalar

8.    Kredi kartı sözleşmeleri, kredi kartı aidatı ve kullanımından kaynaklanan davalar,

9.    Konut finansmanı sözleşmelerinden kaynaklanan davalar,

10.  Paket turlar ve tatillerden kaynaklanan davalar,

11.  Taksitli ve kampanyalı satışlardan kaynaklanan davalar,

12.  TOKİ ödemeleri,  sözleşmelerinden kaynaklanan davalar,

13.  Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne yapılan müracaatlar.