4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında olan Aile Hukuku, çeşitli alt konulara sahiptir. Bu konular nişanlanma, evlenme (şartları ve hükümleri), boşanma (şartları ve sonuçları), evlat edinme, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, velayet, nafaka, vesayet ve kayyımlıktır.

 

Kanunlara göre iki kişinin nişanlanması; kişilerin birbirlerine karşı evlenme vaadi ile başlar. Halk arasında yapılan nişan töreni de kanunun aradığı şartı taşımakta olup nişan için tören yapılması şart değildir. Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamaları bu yöndedir. Türk Aile Hukukunda kanunla evlenme koşulları açıkça belirtilmiştir. Bu kanunda açıklanan koşulları sağlayan kişilerin resmi makamlar önünde evlenme isteklerini beyan etmeleri ile evlenme gerçekleşir. Evlenme, Aile Hukukunun büyük bir bölümünü oluşturan konularından biridir. Av. Mehmet TAV Hukuk ve Danışmanlık Ofisi aynı zamanda evlilik sözleşmelerini ve içeriklerini de düzenler ve talep eden müvekkillerine bu yönde hizmet sağlar.  

 

Kanunlarda belirtilen şartları gerçekleştirerek evlenmiş olan bireylerin evlilik birliğinin sona erme aşaması, boşanma sürecinin konusunu oluşturur. Boşanma Aile Hukukunun ana konularından biridir. Boşanma aşamasındaki mal paylaşımı, ziynet eşyalarının durumu, maddi ve manevi tazminat aşaması, kadının soyadı durumu, nafaka ve velayet hakkı gibi konular; boşanma davalarının temel meselelerindendir.

 

Boşanma davaları; çekişmeli yargı yöntemleri ile tarafların iddia ve savunmalarının değerlendirildiği süreçlerle devam edebileceği gibi; her iki tarafın da anlaşması suretiyle yargı makamlarınca çözümlenebilecektir. Evlilik birliğinizi karşılıklı anlaşarak sonlandırabilirsiniz. Çocuklarınız varsa, davadan kaynaklanan öfke ve duygusal travmalardan kaçınma, siz ve eşiniz için boşanma sonrası ebeveynler olarak etkili bir şekilde birlikte çalışmak için olumlu bir temel oluşturur. Anlaşmalı boşanma ile dava masrafları azalacağı için maddi olarak tarafları zor duruma düşürmez. Anlaşmalı boşanma halinde her iki tarafın da masraf ve zaman tasarrufu sağlanabilecektir.