Sigorta Hukuku sigorta yapılan tarafların birbiriyle ilişkileriyle, sigortacılıkla uğraşan kurumların uyması gereken kanunları bütünüyle inceleyen bir hukuk dalıdır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Sigorta Hukuku alt başlığında incelenmektedir. Bu kanunun dışında özel olarak düzenlenmiş olan Sigortacılık Kanunu ve yönetmelikler bulunmaktadır.

 

Sigorta korumasından yararlanmak isteyen kişi hukuki olarak sigorta akdi yaptırmalıdır. Ticaret Hukuku ana bilim dalının alanına giren ve Özel Hukukun bir dalı olan Sigorta Sözleşmesi Hukuku kapsamında sözleşme yaptırarak sigorta kapsamından yararlanabilirler.

 

Sigortacılar prim dahilinde kişilerin sahip oldukları mal varlıklarını, zarar görmesi durumunda maddi olarak karşılığını düzenleyen sigorta sözleşmeleri hazırlayan ve ekonomik sonuçlarını çözüme kavuşturan kişilerdir.

 

Yaşanabilecek bir trafik kazası sonucunda aracınız, karşı tarafın aracı veya kişiler zarar görebilir. Bu zararların maddi olarak karşılanması gerekir. Kaza sonucunda mağdur olan kişiler sigorta şirketlerine veya zararı veren karşı tarafa karşı haklarını savunabilmeleri mümkündür. Böyle bir durumda alanında uzman ve deneyimli bir Sigorta Hukuku avukatı ile çalışmak menfaatlerinizi korumanız ve kazada yaşadığınız kayıpları maddi olarak karşılamanızı sağlar.

Açılan dava ile mağdur kişi tazminat hakkı kazanabilir. Sigorta Hukuku konusunda deneyimli bir avukatla çalışmak mağduriyetinizi giderecek ve hak kaybınızı önleyecektir.

 

Hukuk ve Danışmanlık Ofisimiz, sigorta acenteleri ile sigorta sahipleri arasında bulunan anlaşmazlıkların çözümü konusunda her türlü hukuki danışmanlık ve hizmeti vermektedir. Sigorta, alacak, tazminat, hayat ve maluliyet sigortası davası, trafik kazaları davaları, trafik kazaları tazminat davaları, yönetim kurulu üyesi sigorta sorunları, yangın sigortası davaları, kasko, havacılık ve deniz sigortası uyuşmazlıkları, ferdi kazalara ilişkin davalarda müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermekteyiz. Ayrıca müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda sigorta sözleşmeleri de hazırlamaktayız. Müvekkil şirketlerin risklerinin sigorta kapsamına alınabilmesi için müvekkillerimizin yerli ve yabancı sigorta şirketleri ile olan ilişkilerinde risk tespiti, poliçe oluşturulması gibi tüm evreleri kapsar şekilde danışmanlık ve temsil hizmetleri ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.