Olay tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olan şikayetçinin başvurusu üzerine, Gazetede yayınlanan haberin Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararına aykırı olduğu gerekçesi ile yönetim kurulu kararı ile davacı hakkında resmi ilan ve reklamlarının 5 gün süre ile kesilmesine karar verildiği ve davacının itirazı üzerine mahkemece, yönetim kurulu kararının kaldırılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır. Dava konusu haber bir bütün olarak değerlendirildiğinde; olay tarihinde Cumhurbaşkanı olan şikayetçinin düzenlemiş olduğu iftar yemeğine ilişkin sert eleştiriler getirilerek, kamuoyu ile paylaşıldığı anlaşılmaktadır. Şikayetçinin siyasi kişiliğinin olduğu, açıklamaların toplumu ilgilendiren konulara ilişkin bulunması nedeni ile kamusal ilginin de bulunduğu, ifade özgürlüğünün güvence altına alındığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve bunun uygulamasına yönelik Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararları gözetilerek, şikayetçinin sert ve rahatsız edici eleştirilere hoşgörü göstermesi gerektiği, bu anlamda Basın İlan Kurumu tarafından davacıya verilen yaptırım kararı hukuka aykırıdır.

Kaynak: Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Esas Numarası: 2018/3022, Karar Numarası: 2018/5254, Karar Tarihi: 03.07.2018.