Mahkemece taraflar eşit kusurlu kabul edilerek boşanmalarına karar verilmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden davacı kadının boşanmayı gerektirir kusurlu bir davranışının kanıtlanmadığı, davacı erkeğin birlik görevlerini yerine getirmediği, kadının işyeri sahibini arayarak kadınla ilişkisinin olup olmadığını sorarak çalışma hayatında küçük düşürdüğü, işinden ayrılmasına sebep olduğu; öncesinde kadının kullandığı, erkeğin adına kayıtlı telefon numarasından gelen mesajlara cevap vererek kadın adına görüşmeler yaptığı, bunu delil olarak mahkemeye sunduğunu bizzat 14.03.2016 tarihli celsede ikrar ettiği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya sebep olan olaylarda davalı erkek tamamen kusurludur. Bu husus gözetilmeden yanılgılı değerlendirme sonucunda tarafların eşit kusurlu kabul edilmesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

Kaynak:Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Esas:2016723295, Karar:2018/9757, Karar Tarihi:24.09.2018