Anayasa Mahkemesinin; İnsan Haysiyetiyle Bağdaşmayan Muamele Yasağının İhlaline Dair 22/9/2022 Tarihli ve 2019/14460 Başvuru Numaralı Kararı

            Başvurucu; alkol kontrolü sırasında güvenlik güçlerinin fiziksel şiddetine maruz kaldığını, kelepçeli şekilde polis aracında saatlerce bekletildiğini, tuvalet ihtiyacını gidermesine izin verilmediğini, gözaltı giriş ve çıkış raporlarından gözaltında iken de kötü muameleye maruz kaldığının anlaşılabileceğini ve iddialarına ilişkin etkili bir soruşturma yürütülmediğini belirterek kötü muamele yasağının maddi ve usul boyutlarının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

            Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan değerlendirmede; Anayasa'nın 17. maddesinin üçüncü fıkrasında güvence altına alınan insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edildiği ve başvurucuya 60.000,00 TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmiştir.