Kamu görevlisinin, kanunlardan kaynaklanan görevini yerine getirmesi, görevinden dolayı durumunu

oluşturmaktadır. Bu anlamda, kamu görevlisine yahut kamu görevlisi sayılan kişiye karşı görevini

yerine getirirken, yani görevin ifası sırasında hakaret edilmesi zorunlu olmayıp; kamu görevlisine

görevinden ayrıldıktan sonra görevinden dolayı hakaret edildiği hallerde de dahi bu nitelikli hal

uygulanmalıdır.