Sanıklar müdafinin UYAP üzerinden gönderdiği 18.01.2016 tarihli mazeret dilekçesi ile hava muhalefeti ve sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamayacağını, bu nedenle sözlü savunma yapmak üzere tarafına süre verilmesini ve duruşmanın başka bir güne ertelenmesini talep ettiği, bu dilekçenin dosya içerisine de konulduğu halde, mahkemece sanık müdafinin mazeret dilekçesi hakkında olumlu veya olumsuz bir karar verilmeden yargılamaya devamla yazılı şekilde karar verilmesi suretiyle savunma hakkının kısıtlanması olup bozmayı gerektirmiştir.

Kaynak:Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Esas:2021/10908, Karar:2021/19980, Karar Tarihi:01.11.2021